Bližší informace můžete získat na adrese:

Krajské vojenské velitelství VZ 5638

Žižkova 37

370 04 České Budějovice


vrchní referent AZ tel.: 973 321 536 mob.: 725 517 497

Datová schránka: xu5aee9

e-mail: kvvcb@army.cz   web: www.kvvcb.army.cz

 

nebo u kpt. Ing. Jiřího V Á CH A L A, velitele roty AZ

tel.: 603 586 247

a nebo u rtm. v.v. Bc. Bohumír T O M Á Š E K, DiS. w.v., bývalý řidič roty AZ

tel.: 777 999 789

e-mail: bt387316734@gmail.com   web: www.volny.cz/botom