Dne 11. 4. 2017 v závěru cvičení "SAFEGUARD 2017" v Temelíně byl požehnán náš prapor Mons. Vlastimilem KROČILEM, 13. českobudějoivickým biskupem.

žehnání

Žehnací stuha - tmavě modrý pásek se zlatými třásněmi na kratších koncích. Na délku stuhy nápis po celé dálce stuhy:
BEATI QUI CUSTODIUNT IUDICIUM IN OMNI TEMPORE.
Takováto stuha se natrvalo připevňuje k praporu vojenského útvaru, jehož příslušníci se rozhodli a projevili přání, aby jejich bojová zástava byla požehnána. Požehnání zpravidla uděluje vojenský kaplan do jehož působnosti vojenský útvar či účast spadá (Viz Podmínky pro požehnání bojové zástavě). Doposud byla požehnána téměř desítka bojových zástav, včetně bojových zástav českých zahraničních misí.
K čemu takové požehnání slouží? Je to trvale platná přímluvná modlitba za ty, kteří pod bojovou zástavou slouží. Přímluva k Bohu vyjadřuje prosbu, aby ti, kteří budou pod praporem sloužit s Boží pomocí chtěli a uměli bránit a střežit hodnoty jako jsou právo, spravedlnost, zastávali se slabých, aby se dokázali se sjednotit a prosazovat dobro.
V neposlední řadě jde o prosbu o ochranu života a zdraví všech, které konkrétní bojové zástava sjednocuje. Přímluva je také prosbou za ty, kteří budou případně pod bojovou zástavou raněni nebo pod ní položí svůj život. Žehnání je znamení toho, že si přítomní uvědomují existenci hodnot, pro které jsou vojáci ochotni obětovat i svůj život. Žehnání provází i chvíle ticha se vzpomínkou na všechny padlé za naši svobodu a v zamyšlení nad tím, za co byli oni ochotni obětovat svůj život. požehnaný bojový prapor je tedy jasně rozpoznatelný podle připevněné tmavomodré stuhy se zlatými třásněmi, na které je vyšitý nápis: Beati qui custodiunt iudicium in omni tempore. Toto heslo je veršem z Písma svatého, ze Žalmu 106 a česky znamená: Blahoslavení, kteří střeží právo v každé době. Biblický verš tedy napovídá, že požehnání a naděje na Boží ochranu před vším zlým sebou nese i závazek ryze vojenský: Být v jakékoli době na správném místě. Především tam, kde se děje křivda a kde je potřeba velká odvaha, aby se navrátila spravedlnost.
Dne 4. 6. 2015, v závěru cvičení "SAFEGUARD Temelín 2015" obdržela jednotka od Československé obce legionářské čestný název "Pěší rota brigádního generála Františka Vávry"

dekret

Výpis ze Základního řádu ozbrojených sil české republiky (Zákl-1):
- Bojový prapor je symbolem vojenské cti a statečnosti, připomíná každému vojákovi povinnost sloužit vlasti a bránit ji proti vnějšímu napadení.

Prapor AZ Prapor AZ

Dne 19. září 2008 v 10:00 hodin předal hejtman Jihočeského kraje na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích prapor rotě aktivních záloh Krajského vojenského velitelsví České Budějovice.

Znak roty


ČEST, VLASTENECTVÍ, ODVAHA.


Text vojenské slavnostní přísahy

Znáte text vojenské přísahy? Tak schválně..... (od 1993 stále platná)
Já, voják ozbrojených sil, vědom si svých občanských a vlasteneckých povinností,
slavnostně prohlašuji, že budu věrný České republice. Budu vojákem statečným a ukázněným
a budu plnit ustanovení vojenských předpisů. Svědomitě se budu učit ovládat vojenskou
techniku a zbraně a připravovat se k obraně České republiky a bránit ji proti vnějšímu napadení.
Pro obranu vlasti jsem připraven nasadit i svůj život.
"Tak přísahám!"

army
Odkaz na vojenské přísahy tak jak šel čas, www.acr.army.cz